Organizacja

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

 

Pliki

regulamin organizacyjny PINB


News

News - O B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie z dnia 10.08.2021r.

News - O B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie z dnia 01.04.2021r.

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Wilcza 2A
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: pinb.kutno@gmail.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl