Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania nr 1/ZP/2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania..

Działając na podstawie art. 255 pkt 1) w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp Zamawiający

unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Powyższe wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania wyartykułowaną w art. 255 pkt 1) ustawy pzp. w związku z art. 266 pzp..

 

Pliki

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
99-300 Kutno, ul. Stefana Okrzei 1a (wejście od 29 Listopada)
tel./fax 24 355 47 01

e-mail: sekretariat@pinbkutno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: PINBKutno

Deklaracja dostępności

Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

E-BUDOWNICTWO

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl