Obszar działań

Obszarem działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest powiat kutnowski.